Componenten voor meting en controle

Een doseeropgave wordt over het algemeen gedefinieerd door veel en korte cycli, hoge reproduceerbaarheid en strikte toleranties. Bovendien zijn de gedoseerde hoeveelheden vaak geringe hoeveelheden materiaal waardoor het des te belangrijker is dat de meting betrouwbaar, nauwkeurig en reproduceerbaar is. Moderne productieprocessen vereisen een gedetailleerde bewaking van het proces en een hoge reproduceerbaarheid. Deze vereisten moeten bij de start van een project zorgvuldig worden gedefinieerd en in het conceptontwerp van het systeem worden meegenomen.

Dopag levert een uitgebreid aantal componenten voor een betrouwbare  besturing en procesbewaking zoals flowmeters, lichtschermen en foto cellen, niveau-sensoren, druksensoren en stand-sensoren. Tijdens het ontwerp van een systeemconcept werken de Dopag engineers nauw samen met de gebruiker om procescontrole- en bewakingssystemen in overeenstemming te brengen met de toepassingsvereisten en deze te combineren met de juiste pomp en sensoren.