Dopag doseerdetectie

Controleert ieder gemaakt doseershot - optimale procesbewaking

De Dopag doseerdetectie controleert de juiste werking van de Dopag doseerventielen. Met behulp van naderingssensoren wordt de stand van het doseerventiel gedetecteerd. Door deze signalen te verwerken wordt de stand, en daarmee de juiste werking continu gecontroleerd.

Te combineren met:

  • Naald-doseerventielen
  • Kamer-doseerventielen
  • Shot-ventielen
  • Sproei-ventielen

Wij helpen u graag verder met advies en implementatie van de juiste doseerdetectie. Neem contact met ons op voor meer informatie.