Statisch-dynamisch mengsysteem

Voor het mengen van materialen met uiteenlopende viscositeiten

Statisch-dynamisch mengsysteem

Mengers van dit type worden toegepast bij het mengen van lastig te mengen materialen, bij sterk uiteenlopende  viscositeiten of bij relatief lange “open” tijden van het gemengde materiaal.

Meestal toegepast in een mengverhouding van 100: 100 tot 100: 10. Voor de aandrijving van de spindel worden pneumatische of electro motoren gebruikt.

Statisch-dynamische mengsystemen kunnen optioneel worden voorzien van een sensor die melding geeft bij een eventuele afwijking of breuk van de statisch-dynamische menger.

Statisch-dynamische systemen bieden een voordeel ten opzichte van puur statische of puur dynamische mengsystemen. Ze verbinden de voordelen van een eenmalige kunststof menger met de mogelijkheid van het inbrengen van een hogere mengenergie door ook dynamische te mengen.

Mengbuis

De constructieve uitvoering van een kunststof menger is, op kleine verschillen na, vergelijkbaar met een statische kunststof menger. Het wezenlijke verschil ligt in de geringere lengte. Dat maakt het totale systeem kompakter en handzamer. Voor verschillende benodigde volumes zijn verschillende diameters van mengers verkrijgbaar.